Замовлення. Підручники

Узагальнені результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти
Узагальнені результати вибору для 5 класу.pdf (99641)
Узагальнені результати вибору для 10 класу.pdf (105998)