АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ- 2018.

06.04.2018 10:50

    З метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання їх безперервної фахової  освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності та згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 06 квітня 2018 року на базі відділу освіти відбулося засідання атестаційної комісії ІІ рівня.

    Атестаційною комісією, відповідно до затверджених індивідуальних планів-графіків, оцінювалась діяльність педагогічних працівників з огляду на рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності, рівень навчальних досягнень учнів, використання педагогами оптимальних форм і методів на уроках та в позакласній роботі, участь у методичних об’єднаннях.

    Акцентувалася увага не тільки на певному освітньому рівні вчителів, рівні володіння ІКТ, а й здатності ними творчо використовувати набутий досвід у своїй діяльності. З метою популяризації власних здобутків педагоги   провели відкриті уроки, позакласні заходи. Більшість уроків відзначалися продуманістю, оригінальністю, творчим підходом, вмілим використанням елементів інтерактивного, розвивального, осибистісно орієнтованого навчання, інформаційно-комп’ютерних технологій.

    Протягом року практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях районних методичних об’єднань.

    Всього у 2017-2018 навчальному році атестувалось 79 педагогічних  працівників закладів освіти району.

    З них:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4;

- присвоєно  педагогічні звання  – 3.

—————

Назад